De uitgangspunten van vlakheid en nivellering


straightness measurement, guideline, milling machine, measurementIn de eerste plaats maken we een onderscheid tussen vlakheid en nivellering. In de wiskunde is vlakheid een aanduiding van de vormtolerantie, waarbinnen zich een geproduceerd effen vlak (bv door frezen of slijpen) dient te bevinden. Dit vlak is genivelleerd als zich het vlak gemiddeld orthogonal (loodrecht) t.o.v. de zwaartekracht bevindt. In de volksmond bevindt zich het genivelleerde vlak “in het water”. Als een vlak genivelleerd is, is het daarmee automatisch ook zeer vlak.
Om de vlakheid van een oppervlakte te meten, hebben we een referentievlak nodig. Om de nivellering te meten, hebben we een referentievlak nodig dat zich orthogonal t.o.v. de zwaartekracht bevindt. Normaalgesproken meten we een matrix van afzonderlijke punten en interpoleren we tussen deze afzonderlijke punten.


Specificaties en mechanische aanpassingen

Bij werktuigbouwkundige toepassingen meten en, in sommige gevallen, corrigeren we de vlakheid van machineonderdelen. Bij vlakheids- en rechtheidsmetingen hebben mechanische aanpassingen een dramatisch effect op hetgeen we meten. Het is belangrijk om de specificatie van de vlakheid gedetailleerd te beschouwen, om uiteindelijk de juiste methode te kunnen kiezen.

Vlakheid kan aangeven dat alle punten op het oppervlak zullen liggen tussen 2 parallelle vlakken, gescheiden door een afstand “X, waarbij “X” de vlakheidstolerantie is. Het kan de tolereerbare golf van een bepaald gebied specificeren. Een andere optie is dat het de variantie van de afwijking voor een optimaal passend vlak specificeert. Vaak is het de specificatie die expliciet of impliciet defineert hoe de meting uitgevoerd dient te worden.


De beste methode voor het meten van de rechtheid hangt af van:

Straightnessa) Wat en waar precies meten we? (maat, bereikbaarheid, omgeving)
b) Wat is de vereiste specificatie? (kanteling, rol- lijnafwijking, golving.)
c) Welke mogelijkheden (bv stelschroeven) zijn beschikbaar om de afwijkingen te corrigeren?
d) Wie doet het werk en hoeveel tijd staat er ter beschikking?
e) Welke rapportage is er nodig (voor wie?)
f) Wat is uw budget?

© Copyright 2012 Grootheid | Sitemap

UW METAALBEWERKINGMACHINES IN OPTIMALE CONDITIE