Wat betekent met meten van rechtheid?


straightness measurement, guideline, milling machine, measurementHet meten van rechtheid, geleidingsbaan, lasermeting, gereedschapsmachines. Een lijn is een rechte kromming. Wij meten de “niet-rechtheid”, of de kromming van iets, dat vanaf veraf gezien recht lijkt te zijn. 
In toepassingen van de machinebouw meten en corrigeren wij de “niet-rechtheid” van machineonderdelen.
Doorgaans houden wij ons bezig met een mix van de volgende afwijkingen: horizontale kromming, verticale kromming, rol, schroef en oppervlaktediscontinuïteiten:

Afhankelijk van de meetmethode worden deze afwijkingen meer of minder zichtbaar en weergegeven. De gekozen mechanische aanpassing is vaak net zo belangrijk als de meettechniek op zich. Wij zoeken voor elke methode de meest gangbare werkwijze, corrigeren en documenteren de “niet-rechtheid” van lange machineonderdelen, zoals van bv lineaire geleidingen.

 

De beste methode voor het meten van de rechtheid hangt af van:

Straightness measurement, guideline, milling machine, measurementa) Wat en waar precies meten we? (maat, bereikbaarheid, omgeving)
b) Wat is de vereiste specificatie? (kanteling, rol- en lijnafwijking, golving)
c) Welke mogelijkheden (bv stelschroeven) zijn beschikbaar om de afwijkingen te corrigeren?
d) Wie doet het werk en hoeveel tijd staat er ter beschikking?
e) Welke rapportage is er nodig (voor wie?)
f) Wat is uw budget?

 

 

Voorbeelden van machinemetingen:

Straightness Measurement in the Wood Industry

Rechtheidsmetingen bij machines in de houtindustrie

Straightness Measuring of Deep-hole Drilling Machines Rechtheidsmetingen bij het langgatboringen
Straightness Measuring of Machine Tools Rechtheidsmetingen bij gereedschapsmachines

© Copyright 2012 Grootheid | Sitemap

UW METAALBEWERKINGMACHINES IN OPTIMALE CONDITIE